Chcemy by parking służył kierowcom

MAMY NA TO SPOSÓB

INWESTYCJA

Nie ponosisz kosztów inwestycji. Dostarczamy wyposażenie i oznakowanie pionowe parkingu.

TECHNOLOGIA

Pracujemy w oparciu o własne rozwiązania. Nie wymagają podłączenia do sieci energetycznej.

SKUTECZNOŚĆ

Sprawdzony model zarządzania parkingiem. Wielu zadowolonych klientów.

Adresaci naszych rozwiązań

Galerie handlowe

Otwarte parkingi przy sklepach, galeriach handlowych.

Brak możliwości zamknięcia parkingu - ze względu na uwarunkowania terenowe, prawne, inwestycyjne.

Duże koszty instalacji tradycyjnego systemu parkingowego ze szlabanami.

Parkingi osiedlowe

Spółdzielnie mieszkaniowe. Wspólnoty mieszkaniowe.

Brak możliwości zamknięcia.

Zapewnienie miejsc dla mieszkańców.

Place

Dowolna otwarta powierzchnia w centrach miast.

Każdy teren utwardzony.

Bez mediów i zasilania.

Parkingi nietypowe

Każdy nieregularny teren.

Wiele wjazdów/wyjazdów.

Od kilkunastu miejsc do dużych przestrzeni.

Abonamenty

Na każdym rodzaju parkingu.

Doradzimy najlepszą formę abonamentu: dzienny, nocny, okresowy.

Zapewniamy pełną obsługę: od dystrybucji po weryfikację i rozliczanie.

NASZE INSTALACJE

Zdjęcia naszych rozwiązań

KONTAKT

Zgłaszanie reklamacji: parking.atpark.pl

Sekretariat: +48 335 000 700

biuro@atpark.pl

GODZINY PRACY BIURA

7 - 15

ATPARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Siedziba: ul. Stokrotek 51 43-384 Jaworze

NIP: 5472213438 REGON: 383851528

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000794350

ATPARK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Stokrotek 51 43-384 Jaworze

NIP: 5472211505 REGON: 383020313

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bielsku - Białej VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000780395

Kapitał zakładowy, w całości opłacony: 5.000,00 zł